Preis

 • Etko/Olympus Winery: Plegma 2018

  CHF 18.00 inkl.7.7% MwSt %
 • Etko/Olympus Winery: Plegma 2019

  CHF 17.00 inkl.7.7% MwSt %
 • Kyperounda Winery: Petritis 2019

  CHF 17.50 inkl.7.7% MwSt
 • Kyperounda Winery: Petritis 2020

  CHF 17.50 inkl.7.7% MwSt
 • Tsiakkas Winery: Promara 2020

  CHF 26.00 inkl.7.7% MwSt
 • Tsiakkas Winery: Xynisteri 2020

  CHF 16.50 inkl.7.7% MwSt
 • Tsiakkas Winery: Xynisteri 2021

  CHF 17.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vlassides Winery: Alates 2018

  CHF 22.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vlassides Winery: Alates 2019

  CHF 22.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vlassides Winery: Kennenlern-Karton für CHF 115.00 (statt CHF 142.00)

  CHF 115.00 inkl.7.7% MwSt %
 • Vlassides Winery: Xynisteri Grifos 2 2020

  CHF 17.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vlassides Winery: Xynisteri Grifos 2 2021

  CHF 17.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vouni Panayia Winery: Alina 2020

  CHF 16.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vouni Panayia Winery: Promara 2017

  CHF 24.00 inkl.7.7% MwSt
 • Vouni Panayia Winery: Promara 2018

  CHF 22.00 inkl.7.7% MwSt